Bokcirkel

2009–

 1. Ett oskrivet blad; Steven Pinker
 2. Märk världen; Tor Nørretranders
 3. Self Comes to Mind – Constructing the Conscious Brain; Antonio Damasio
 4. Skymningssång i Kalahari; Lasse Berg
 5. Filosofins problem; Bertrand Russell
 6. The World – A Beginner’s Guide; Göran Therborn
 7. Vete, vapen & virus; Jared Diamond
 8. Ethics – Inventing Right and Wrong; J L Mackie
 9. Hur man botar en fanatiker – och om att skriva; Amos Oz
 10. Praktisk etik; Peter Singer
 11. Maus; Art Spiegelman
 12. När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid; Bodil Jönsson
 13. Boken om kroppens åldrande; Andrus Viidik
 14. Racism; George M Fredrickson
 15. Bureaucracy; James Q Wilson
 16. Thinking, Fast and Slow; Daniel Kahneman
 17. Plikten, profiten och konsten att vara människa; Göran Rosenberg
 18. Smart Choices; John S Hammond & Ralph L Keeney & Howard Raiffa
 19. Anatomi och fysiologi; Bertil Sonesson & Gun Sonesson
 20. The Power of Habit; Charles Duhigg
 21. A Concise History of World Population; Massimo Livi-Bacci
 22. Representations of the Intellectual; Edward W Said
 23. On Looking – Eleven Walks with Expert Eyes; Alexandra Horowitz
 24. Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin; Klas Eklund
 25. Capitalism & Modern Social Theory; Anthony Giddens
 26. The Violinist's Thumb; Sam Kean
 27. Friare kan ingen vara; Göran Rosenberg
 28. Superintelligence; Nick Bostrom
 29. Flyktingboken; Sanna Vestin
 30. Exodus; Paul Collier
 31. Matmyten; Tim Spector
 32. Charmen med tarmen; Giulia Enders
 33. Omnivore's Dilemma; Michael Pollan
 34. Trigger Warning; Mick Hume
 35. Om konsten att samtala; Anders Engquist
 36. Vårt klot så ömkligt litet; Ulf Danielsson
 37. You May Also Like: Taste in an Age of Endless Choice; Tom Vanderbilt
 38. Vad är strategi – och spelar den någon roll?; Richard Whittington
 39. Strategy – A History; Lawrence Freedman
 40. October; China Miéville
 41. Idéernas historia; Sten Högnäs
 42. Who We Are and How We Got Here; David Reich
 43. Statsvetenskapens grunder; Leif Lewin
 44. Att svära i kyrkan – Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet; Stellan Tengroth
 45. Klimatet och människan under 12000 år; Fredrik Charpentier Ljungqvist
 46. Technically Wrong; Sara Wachter-Boettcher
 47. Trädens hemliga liv; Peter Wohlleben
 48. Så skapas känslor; Lisa Feldman Barrett
 49. Timefullness; Marcia Bjornerud
 50. Europe – A Natural History; Tim Flannery
 51. Take Back the Economy; J. K. Gibson-Graham & Jenny Cameron & Stephen Healy
 52. Jämlikhetsanden; Richard Wilkinson & Kate Pickett
 53. Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?; Frans De Waal
 54. Djurens språk: Det hemliga samtalet i naturens värld; Eva Meijer
 55. Konsten att göra skillnad; Stefan Einhorn
 56. Who am I? And if so, how many?; Richard David Precht
 57. Condorcets misstag – Hoten mot staten och demokratin; Per Molander
 58. Att uppfinna världen; Katrine Marçal
 59. War – How Conflict Shaped Us; Margaret MacMillan
 60. Varför vi beter oss som vi gör: Biologin bakom människans bästa och sämsta sidor; Robert M Sapolsky
 61. Horisonten finns alltid kvar; Jonna Bornemark
 62. Humanity; Jonathan Glover
 63. Frågvisare – Människans viktigaste verktyg; Nicklas Berild Lundblad & Fredrik Stjernberg
 64. The Dawn of Everything; David Graeber & David Wengrow
 65. Vad är liv?: biologins hemligheter i fem kapitel; David Nurse
 66. Trick Mirror; Jia Tolentino
 67. Missnöjets tid – Den liberala erans slut; Francis Fukuyama
 68. Västerlandets visdom; Bertrand Russell

[Johan Blixt]
8 april 2023 / Johan Blixt / johan@jblixt.se