Genealogi

Jag har främst datoriserat sånt som min morfar Rolf Starbäck forskat fram på sin och sin hustrus (Sigrid Roth) släkt (Västmanland och Närke). Utöver det har jag och min mor forskat lite på Brisman och Blixt (bägge i Västergötland) på min fars sida.

Johan Blixt
(1962-)
Jarl Henry Bert Blixt
(1931-)
Johan Henry Gustav Blixt
(1908-1969)
Karl Bernhard Blixt (1879-1936)
Helga Ragnhild Elisabet Blomkvist (1885-1976)
Anna-Lisa Brisman
(1913-1986)
Nils August Brisman (1867-1954)
Berta Helena Bergqvist (1874-1921)
Barbro Elisabet Starbäck
(1937-)
Rolf August Starbäck
(1903-1980)
Jonas (John) Starbäck (1865-1934)
Elna Hedvig Maria Aminoff (1871-1950)
Sigrid Maria Roth
(1907-1984)
Johan (John) Roth (1875-1955)
Sara Katarina Lundbom (1875-1948)

[Johan Blixt]
12 februari 2012 / Johan Blixt / johan@jblixt.se
Valid HTML 4.01 Strict