Släktforskning

”Parentesen” är felaktig. Maja Kinbergs pappa August föddes 1830 på Skråmmen på grund av att hans morföräldrar då ägde gården. Ägare 1821-1845 var Eric och Anna Ericsson på Granbergsdals gård. Deras blott 17-åriga dotter Maria gifte sig med slarvern Sven Kinberg som var mycket äldre. Sven ”ägde ingenting” på grund av hotande konkurs. Hans svärföräldrar testamenterade allt till sina barnbarn August och hans syster. August bodde på Skråmmen med hustru och fyra döttrar till 1897, då de flyttade till Stockholm. En av döttrarna var alltså Maja Kinberg.

Barbro Blixt


[Johan Blixt] [Släktforskning] [Åter]
18 december 2008 / Johan Blixt / johan@jblixt.se
Valid HTML 4.01 Strict