Rapport från BO Cup

Den 29 november 1998 samlas elva spelsugna individer på Orvar Odds väg för att delta i ännu en Scrabbletävling i regi av Greger Nässén och Johan Blixt. Tävlingen heter denna gång BO Cup och spelas som brukligt i två grupper med fem omgångar, följt av slutspel i två utslagningsomgångar. Mattel Scandinavia har välvilligt donerat åtta spel. Dessutom får vi låna den lokala schackklubbens klockor. Vi tackar varmt för sponsringen!

Efter seedning och lottning placeras Stefan Diös, Ola Torstensson, Monika Danielsson, Johan Blixt, Greger Nässén och Birgitta Ländin in i grupp B. Per Starbäck, Olof Siverbo, Peter Oljelund, Nils Berner och Karin Starbäck inplaceras i grupp O. Högst rating när tävlingen börjar har Stefan (1141), Per (1085) och Monika (1053). Det går sämre än väntat i BO Cup för flera seedade spelare! Resultatlistan ser till slut ut så här:

1. Stefan Diös
2. Birgitta Ländin
3. Peter Oljelund
4. Olof Siverbo
5. Greger Nässén
6. Nils Berner
7. Karin Starbäck
8. Monika Danielsson
9. Per Starbäck
10. Ola Torstensson
11. Johan Blixt

Stort grattis till Stefan, Birgitta och Peter som får tjusiga plaketter med de inristade scrabblebokstäverna BO!

Här följer matchresultat och kommentarer omgång för omgång. Mallen för spelschemat avgör vilken spelare som är förhand, utom för sista slutspelsomgången där förhand lottas för varje parti. En asterisk efter ett namn i resultatlistorna innebär att han eller hon får göra första draget i matchen, eftersom förhand väljer fördelen att spela med brädet rättvänt. Ett utropstecken efter ett namn innebär att den spelaren vinner över en spelare med högre rating.

Om du inte orkar läsa resten av rapporten kan du nöja dig med Johans sammanfattning, som har finfin statistik som inte redovisas här.

Omgång 1

Ola Torstensson - Stefan Diös    258-397
Johan Blixt - Birgitta Ländin*    271-370
Greger Nässén - Monika Danielsson  327-343

Olof Siverbo! - Per Starbäck     320-288
Nils Berner - Peter Oljelund!*    242-393

Ola har det motigt. Stefan klagar på tre ord och får rätt varje gång. I sjunde draget rullar Ola med DANSARE+BIRA (73p) och närmar sig något. Några drag senare förlänger Stefan JULA till JULAFTON (69p) och får en ointaglig ledning. » Johan låter Birgitta börja varpå hon direkt rullar ut DISKANT (68p). Några drag senare har hon en klar ledning med cirka 100 poäng. » Greger och Monika spelar omgångens mest spännande match. Monika tar ledningen efter en fin start, men Greger knappar gradvis in och är nästan ikapp efter 14 drag. Då lägger Monika ut TUJA, vilket Greger oklokt nog väljer att utmana. Han är tidspressad under slutspelet och lyckas inte minska Monikas lilla försprång. » Olof tar ledningen över Per i andra draget, och behåller den genom hela partiet. I fjortonde draget förlänger Per sin zON till zONERAD (46p) men kommer inte ikapp. » Peter drar snabbt ifrån Nils med flera drag över 30 poäng.

Omgångens högsta dragpoäng är 73 för Olas rullning DANSArE+BIRA.

Omgång 2

Stefan Diös - Monika Danielsson   333-323
Johan Blixt - Ola Torstensson    251-347
Birgitta Ländin! - Greger Nässén   384-364

Per Starbäck - Peter Oljelund!    341-356
Karin Starbäck! - Nils Berner    343-307

Stefan leder hela tiden över Monika i en match med få drag över 30 poäng. Efter ett sent byte lyckas Monika få ut en rullning och kommer farligt nära Stefan, som är i tidsnöd. Om Monika hade varit några sekunder snabbare hade matchen blivit oavgjord! [Stefans kommentar] » Ola chockar Johan med två rullningar under de första åtta dragen: GRÖTRIM+ITU (98p) och SNUsArE+OST (62p). Efter tidsöverdrag av Johan vinner Ola med nästan 100 poäng. » Matchen mellan Birgitta och Greger är jämn i nio drag tills hon utmanar Gregers korrekta DENNE. Då tappar Greger tempo ett tag, men lyckas sen rulla ut TÅlIGHET (68p). Men Birgitta drar ifrån igen med ett slutspelsdrag på 43 poäng och vinner. » Efter en stark inledning av Per får Peter ut rullningen PUNKARE (73p). Slutspelet är skralt från båda spelarna, möjligen på grund av ett stängt bräde. Peter försöker lägga ut *URK och *DEM men SAOL-kännaren Per synar båda, vilket dock inte räcker för att klå Peter. » Karin och Nils (den senare verkar av sitt protokoll nu föredra den tidigare stavningen av sitt namn) spelar också ett jämnt parti. Karin tar över ledningen i mitten av partiet och har bättre lycka i slutspelet, eftersom Nils passar flera gånger.

Omgångens högsta dragpoäng är 98 för Olas rullning GRÖTRIM+ITU.

Omgång 3

Stefan Diös - Johan Blixt      356-236
Ola Torstensson - Greger Nässén   261-352
Monika Danielsson - Birgitta Ländin! 265-331

Olof Siverbo! - Nils Berner     356-326
Peter Oljelund - Karin Starbäck   307-268

Stefan drygar gradvis ut ledningen över Johan i ett parti med flera byten och bara tre drag över 30 poäng. » Greger drämmer till direkt mot Ola med rullningen TUSENÅRa (65p), och god poängutdelning på honnörsbrickor ger honom en ledning med över 100 poäng efter åttonde draget. När Greger lägger ut det motsägelsefulla draget POTENT+OFÖR (34p), känner sig Ola ånyo tvingad att kontrollera riktigheten. Efter två fina drag av Ola i slutet av partiet reduceras Gregers vinstmarginal något. » Birgitta gasar på från början och lägger ut i snitt 28 poäng per drag i de sju första dragen. Monika byter två gånger och lyckas förbättra sitt läge efter det sista bytet. Birgitta får nobben på sina *HITTARE och *GUNG, men det räcker inte för att Monika ska komma ikapp. » Olof och Nils spelar omgångens jämnaste parti. Efter sjunde draget väljer båda att byta brickor, Olof sex stycken och Nils en enda. Sen får Olof också rullningsläge, för han byter bara en bricka i nästa drag. Nils hittar rullningen KOSMETIK (70p), men Olof kontrar direkt med OBSTINAT (72p). Ledningen växlar fram och tillbaka tills Olof får bättre utdelning i slutspelet. » Karin lyckas inte matcha Peters dragserie, som ger honom en gradvis ökande ledning. Peter har fyra drag över 30 poäng, medan Karin har inget.

Omgångens högsta dragpoäng är 72 för Olofs rullning OBSTINAT.

Omgång 4

Johan Blixt - Monika Danielsson   302-364
Greger Nässén - Stefan Diös     337-350
Birgitta Ländin - Ola Torstensson  407-287

Nils Berner! - Per Starbäck*     356-334
Karin Starbäck! - Olof Siverbo    315-305

Johans rullning SPLITTA (67p) i tionde draget ger honom en tillfällig ledning mot Monika, som strax kommer tillbaka med ett drag på 49 poäng. Johan utmanar två av Monikas ord: KIX (38p) och icke godkända *DEM (som dock är godkänt i SAOL12!). » Gregers och Stefans match är jämn, trots att Stefan rullar tidigt med aNtiTES+UTE+TAS (66p). Greger låter Stefans *KENDO+OMODERN (34p) passera i drag 14, vilket nog avgör matchen till Stefans fördel. [Stefans kommentar] » Efter ett par drag tar Birgitta ledningen över Ola och ökar avståndet hela tiden. Hennes rullning fNITTRA (68p) i drag 15 avgör det hela. » Nils tar ledningen direkt över Per, som dock rullar ut EnRADIG (80p) i fjärde draget. Nils kollar och hamnar därmed nästan 50 poäng efter. Skam den som ger sig! Varken Per eller Nils verkar ha speciellt bra lägen, men Nils gnetar på och får en liten ledning i nästa sista draget. När han går ut har han sex poäng mer än Per, som sitter med 8 poäng på stället. Båda får tidsavdrag med 10 poäng. [Pers kommentar] » Karin och Olof spelar en jämn match, som inte är avgjord förrän slutavräkningen är klar. Med rullningen DÄREMOT (75p) drar Olof ifrån i elfte tim... draget, men Karin kommer tillbaka samtidigt som Olof har problem med slutspelet. När de stoppar klockan leder Karin med sex poäng och efter bådas poängavdrag vinner hon till slut med tio poäng.

Omgångens högsta dragpoäng är 80 för Pers rullning EnRADIG.

Omgång 5

Stefan Diös - Birgitta Ländin    441-276
Monika Danielsson - Ola Torstensson 356-277
Greger Nässén - Johan Blixt     321-301

Per Starbäck - Karin Starbäck    332-304
Peter Oljelund - Olof Siverbo!    345-378

Birgitta har det inte lätt mot Stefan! I andra draget rullar han ut SMYGARE+VASKA (88p) och Birgitta får avdrag med 10 poäng för att hon kollar det. Några drag senare tvingas hon återta *PIPANDE. Stefan byter flera gånger tills han med två blanka kan lägga ut *sNITsARE (74p). Och ett par drag senare kommer hans tredje rullning SORTERA+JET (77p). Hans totala vinstpoäng 441 är näst högst under dagen. » Monika och Ola följs åt till en början. När Monika kommer lite efter försöker hon rulla ut *SIMRIng+SKAP men Ola stoppar detta. Ett par drag senare får Monika dock ut DRIVRem+ID (62p) och ett par fina andra drag gör att Ola inte lyckas komma ikapp. » Johan tar ledningen direkt över Greger genom att lägga ut TJURA (41p). Johan behåller försprånget rätt länge, delvis för att Greger inte utmanade *TOSSE+FE (25p). Mot slutet av partiet får Greger bättre utdelning med sina brickor och lyckas passera Johan i näst sista draget. » Per är illa ute mot sin mor Karin, som har en bra dragserie från början. När det bara är fyra drag kvar får Per till sist ut SANDsTEN (64p) och den knappa ledningen drygas ut lite till under slutspelet. » Efter fyra drag tar Ola ledningen över Peter och behåller den i resten av partiet. Peters brickor verkar besvärliga och han byter flera gånger (bland annat i matchens första drag). Olof rullar ut TVEGIFTE (78p) i nionde draget. I slutspelet är Peter lite starkare men det räcker inte för seger.

Omgångens högsta dragpoäng är 88 för Stefans rullning SMYGARE+VASKA.

Ställning efter gruppspelet

Efter fem spelade omgångar har Stefan vunnit alla sina fem matcher och därmed även grupp B. Birgitta blir tvåa i gruppen med fyra vinster. Olof och Peter har båda vunnit tre matcher i grupp O, men Olof rankas som gruppsegrare på grund av inbördes möten. Här framgår placering, namn, antal vunna matcher, poängskillnad och inbördes möten:

Grupp B                  Grupp O

1 Stefan Diös    5 +447       1 Olof Siverbo   3 + 85 (inb 1-0)
2 Birgitta Ländin  4 +140       2 Peter Oljelund  3 +172 (inb 0-0)
3 Monika Danielsson 3 + 81       3 Karin Starbäck  2 - 21
4 Greger Nässén   2 + 62       4 Nils Berner   1 -195 (inb 1-0)
5 Ola Torstensson  1 -333       5 Per Starbäck   1 - 41 (inb 0-0)
6 Johan Blixt    0 -397

Efter gruppspelet följer två slutspelsomgångar. I den första slutspelsomgången möter ettan i ena gruppen tvåan i den andra gruppen, trean i ena gruppen möter fyran i andra gruppen, samt femman i grupp O möter sexan i grupp B. I den andra slutspelsomgången (där förhand lottas) spelas final samt matcher om tredje, femte, sjunde och nionde plats.

Slutspelsomgång 1

1-4  Stefan Diös - Peter Oljelund     457-318
   Olof Siverbo - Birgitta Ländin!   285-343

5-8  Monika Danielsson - Nils Berner!   277-342
   Karin Starbäck - Greger Nässén    241-409

9-11 Ola Torstensson - WO
   Per Starbäck - Johan Blixt      378-356

I tredje draget rullar Stefan ut "dubbeldubbeln" MARgARIN (82p), som alltså täcker två rutor med dubbel ordpoäng. Några drag senare dunkar han ut VINDROS+BAKI (91p) och Peter är ohjälpligt efter. Stefans matchpoäng blir dagens högsta. [Stefans kommentar] » Efter ett givande byte kan Birgitta rulla ut DOMINERA (80p) på en ordtrippel. Olof kommer ändå ikapp och medan Birgitta byter flera gånger får Olof en liten ledning. Med en ny (förmodad) rullning värd 66 poäng återtar Birgitta initiativet och vinner till slut. » Monika och Nils spelar ett uppenbarligen tilltäppt och segt parti med ovanligt många drag, men endast fyra individella drag är över 25 poäng. Nils leder hela tiden och Monika får tidsavdrag med 20 poäng. » Karin blir försenad i Stockholms biltrafik och kommer sent tillbaka efter middagspausen. Hon vill helst lämna walkover, men efter övertalning går hon med att spela om hon får reducerad matchtid. Vi ställer fram hennes klocka 13 minuter. Greger rullar med SAMLINg+KORTA (70p) i sjunde draget och drar sen ifrån mer och mer. » Per befinner sig i den ovanliga situationen att spela mot Johan om sistaplaceringen. Efter en hyfsad start av Per kontrar Johan med rullningen IDROTTA (81p) i sjunde draget. Honnörsbrickorna är ganska väl fördelade mellan spelarna: Per får X och Y, Johan får J, C och Z. Men ack, just som det verkar som Johan ska ro hem segern rullar Per ut SLIPARe (73p) i matchens sista drag! [Pers kommentar]

Den första slutspelsomgångens högsta dragpoäng var 91 för Stefans rullning VINDROS+BAKI.

Slutspelsomgång 2

1-2  Stefan Diös - Birgitta Ländin    405-295
3-4  Peter Oljelund - Olof Siverbo    278-233

5-6  Greger Nässén! - Nils Berner     344-316
7-8  Monika Danielsson - Karin Starbäck! 234-337

9-10 Ola Torstensson - Per Starbäck    309-388

I finalen leder Birgitta i tolv drag, men efter ett antal byten av henne kommer Stefan ikapp. Och i stället för att Birgitta hittar en rullning så gör Stefan det. Efter hans SmOKING+SVÅR (79p) finns det inga fina brickor kvar och Birgitta får ett mycket magert slutspel. Utvecklingen i finalpartiet finns redovisat som ett diagram. [Stefans kommentar]

Peters och Olofs match om tredjepriset blir en utdragen historia, med många byten, få högpoängsdrag och fyra utmaningar (som mest går Olof emot). I mitten av partiet tillskansar sig Peter en rejäl ledning, medan Olof byter tre gånger på raken. I slutspelet närmar sig Olof, och han försöker (utan framgång) rulla ut *RISSKAL. I nästa drag får Olof 35 poäng och ligger inte så långt efter, medan Peter verkar ha dåliga brickor. När klockorna stoppas får Olof tidsavdrag med 30 poäng. Båda har gott om honnörsbrickor kvar: Peter får avdrag med 14 poäng, och Olof med kanske rekordartade 25 poäng! » I matchen om femte plats leder Greger under de nio första dragen, sen byter han brickor och Nils tar ledningen. Bytet går bra och Greger rullar ut RADeRING (77p), vilket Nils utmanar. Greger återtar ledningen, men den minskar gradvis tills han lyckas hitta ZOO+MO (24p). Greger vinner med knappt 30 poäng. Lite märkligt är att Greger har kvar cirka 30 sekunder av matchtiden, medan Nils har kvar hela 14 minuter! » Efter några inledande fina drag tar Karin ledningen över Monika i matchen om sjunde plats. Båda spelarna lägger ut rätt modesta drag under resten av partiet. Monika får också tidsavdrag med 30 poäng, vilket gör att Karin vinner med över 100 poäng. » I matchen om nionde plats inleder Per starkt och Ola kan inte komma tillbaka. I slutet av partiet rullar Per dessutom ut aUDIENS+aS+UT (83p).

Den andra slutspelsomgångens högsta dragpoäng är 83 för Pers rullning aUDIENS+aS+UT.


Här följer till sist något nerkortade utdrag från Stefans och Pers inlägg på skrabbel-mailinglistan den 1 december 1998:

Stefans matchkommentarer

Stefan - Monika

Partiet mot Monika fick en avslutning som säkert ger oss båda mardrömmar en lång tid framöver. Jag hade en komfortabel ledning både i tid och poäng, medan Monika satt med två blanka och sökte en rullning som skulle få henne inom räckhåll. Plötsligt fick jag själv bra rullningsbrickor och blev onödigt girig. Jag lade upp ett rullningsläge som jag hoppades att jag själv skulle ha bättre chans att utnyttja än hon: RAS med plats för en sjua som hakade på med slutbokstaven närmast framför. Jag hade nämligen själv det sista K-et, plus I och S. Förhoppningen var att kunna rulla där med något som slutade på -ISK (och hakade RAS till KRAS). Jag visste att FRAS också fanns, och att ett F fanns kvar i spel, men rullningar som slutar på F är inte överdrivet lätta att hitta.

Men då hade jag glömt bort det alldeles korrekta ordet DRAS. Monika rullade mycket snyggt med FINSMED (två blanka) + DRAS [Red. anm.: Enligt Stefans protokoll RIMSMed] och minskade försprånget. Slarvigt att bjuda på något sådant, när jag själv ledde och inte behövde rulla mer. Dessutom var jag säker på att hon hade minst en blank, så det var riktigt onödigt att lägga upp fler rullningslägen.

I och för sig hade jag räknat med att kunna vinna ändå, även om rullningen skulle komma. Här var det precis sju brickor kvar i påsen, och Z hade inte gått. Jag visste alltså att Monika skulle dra den, och sedan var det bara för mig att lägga ut mina mycket enkla brickor i lugn och ro så att Monika skulle backa på Z. Till detta hade jag åtminstone fyra minuter mot kanske en och en halv. Inga problem alls.

Det var här jag fick en blackout av sällan skådat slag. I stället för att lägga ut mina brickor tänkte jag bort all min tid helt i onödan. Sedan lade jag fel brickor, så att de sista inte gick att få ut alls, med påföljd att jag inte fick några pluspoäng för Monikas Z utan i stället minus för mina egna sista konsonanter. Jag drog på mig två övertidsminuter, vilket jag tror var riktigt länge sedan sist. Summan av kardemumman blev att Monikas tid gick ut i allra sista sekunden, innan vi passade ner spelet. Då vann jag med exakt tio poäng. Hade hon passat 3-4 sekunder snabbare, hade det blivit oavgjort. Brrr! [Tillbaka till omgång 2]

Greger - Stefan

Mot Greger var jag på ett sätt också värd att förlora, fast av mer normala skäl. Det blev ett tätt och stängt parti, där Greger länge låg lite före. Enda vettiga öppningen var att haka ett O före NORMAL, som pekade upp mot en röd ruta. Jag hade turen att dra det sista O-et, men det behövdes en femma som slutade på O för att nå trippelrutan. Jag chansade på *KENDO, som var det enda vettiga jag kunde få ihop, även om jag var långt ifrån säker på att det skulle stå. Läget var så jämnt att Greger inte tordes utmana ordet, vilket blev min smala lycka. Det visade sig att ordet står i den nya SAOL, men inte i den gamla som ju gällde för sista gången på denna tävling!

Min vinstmarginal blev till sist så knapp, att Greger säkert hade vunnit om han haft modet att sopa bort detta ord. Å andra sidan hör sådant till spelet, både ordbokskunskap och taktiska avvägningar. Jag brukar "skryta" med att jag ännu aldrig har bluffat med avsikt, dvs lagt ut ett ord som jag säkert vet att det inte står i boken. Det är fortfarande sant, men en dag tvingas jag säkerligen avvika från denna princip. Jag har absolut inga invändningar mot sådana taktiska finter, som är helt enligt reglerna och inte oetiska på minsta vis. [Tillbaka till omgång 4]

Stefan - Peter

Senast jag tävlade i Stockholm fick jag möta Peter i semifinalen. Då var han på vippen att slå ut mig och hade säkert gjort det med den rutin som han nu har under bältet. Nu fick han chansen till revansch. Jag var ganska spänd inför denna match. Det är alltid läskigt med utslagssystem, för även om man är favorit kan man alltid förlora mot exakt vem som helst utan att något speciellt underligt behöver inträffa. Då åker man ut, och så är det inte mer med det. Men i år hade jag lyckan bättre med mig. Mitt i partiet fick jag ut en godkänd rullning på VINDROS + BAKI, som kändes skön att hitta, och sedan var det i praktiken färdigt. En annan rolig poäng var att jag i detta parti lade ut två olika svenska städer: FLEN och SÄTER, som båda är godkända substantiv. [Tillbaka till slutspelsomgång 1]

Stefan - Birgitta (final)

Det var roligt att få möta Birgitta i finalen. Hon har slagit mig på träning och är alltid en av de farligaste motståndarna. När vi möttes i gruppspelet fick jag alla de bra brickorna och vann enkelt, men nu tog Birgitta en klar ledning snabbt. Ingenting jag drog tycktes passa, och jag förstod att jag skulle förlora om inte något radikalt hände. Just då verkade det som om Gittan gick i rullningsfällan. Hon bytte och mjölkade drag efter drag, samtidigt som jag plockade upp en parad av U-n, Å-n och Ö-n, som alla gick att utnyttja till vinkel- och parallelldrag om 20-25 poäng. Hastigt och lustigt kom jag ikapp och förbi, även om jag missade det uppenbart bästa draget vid ett tillfälle.

Sedan drog jag själv en blank, samtidigt som Gittan lade upp ett rullningsläge åt sig själv med VÅR mot en helt öppen rad ovanför. Då satt jag med GKMNOS?, vilket inte såg ut att bli något hur jag än vände och vred på det. Just när jag höll på att ge upp fick jag till all lycka syn på SMOKiNG, som jag ju kunde haka med S mot VÅR. Det vände matchen definitivt till min fördel. Annars hade Gittan rullat på det läget, men nu kom hon aldrig riktigt till. Så det blev en ny seger, och en fin plakett som jag tidigare inte hade... tack, alla glada spelare och, som sagt, arrangörerna för en trevlig dag! [Tillbaka till slutspelsomgång 2]

Pers matchkommentarer

Nils - Per

I matchen mot Nils tror jag nu att jag hade kunnat skapa mig en chans att bli av med det förlorande Z jag hade fastnat med, ifall jag lagt ut RIVAL istället för bara VAL i ett läge i slutspelet. Men i övrigt har jag inte ens några särskilda drag jag ångrar eller där jag vet om att jag missade något. Vilket i och för sig inte säger särskilt mycket. [Tillbaka till omgång 4]

Per - Johan

Den sista gruppspelsmatchen vann jag dock (efter att ha legat under), men det hjälpte inte, utan jag hamnade ändå i lägsta gruppen i slutspelet. Där mötte jag och Johan varandra, och förloraren skulle hamna allra sist i tävlingen. Johan rullade ut IDROTTa, och behöll fortfarande en rejäl ledning på 71 poäng när påsen var tom. Men själv hade jag då just förvånat dragit den andra blanka som hamnat ovanligt långt ner i påsen och med dess hjälp kunde jag rulla ut SLIPARE på det enda rimliga rullningsläget och med hjälp av alla brickor som Johan hade kvar blev detta då en 22-poängs-seger till mig. Pust! [Tillbaka till slutspelsomgång 1]


Skrivet av Greger (utom Stefans och Pers matchkommentarer).


[Föregående turnering] [Följande turnering]
[Johan Blixt] [Scrabble]

23 mars 1999 / Johan Blixt / johan@jblixt.se