Monikas och Johans parti i rond 3 av EN Cup

Det är känt att Johan hade EIL efter det andra bytet, men han hittade inte den hakning som vore möjlig med de bokstäverna. Monika passade tre gånger i rad med AIOPSTÅ.


[Turneringsrapport]
[Johan Blixt] [Scrabble]

22 december 1999 / Johan Blixt / johan@jblixt.se