Nils Gabriel och Anna-Lisa
Nils Gabriel och
Anna-Lisa

En bok av Barbro Blixt född Starbäck

Förord

Maria von
Hofsten
Maria von Hofsten.

Min morfars farfar Nils Gabriel Roth var inspektor hos Olof Olofsson Hedengren på Riseberga, 1781–1830, från 1823 och arrendator från 1827 till 1840. Den 2/9 1827 gifte han sig med Anna-Lisa Enhörning samtidigt som Stina Ekner gifte sig med inspektor Bergman på Sanna. Vigselförrättare var Anna-Lisas pappa prosten Per Magnus Enhörning, 1769–1838. Anna-Lisas mamma hette Maria von Hofsten, 1780–1843, och var kusin med Olof genom Hofstenarna. Olof berättade om vigseln i Edsbergs kyrka och om bröllops-festligheterna i Edsbergs prästgård och på Riseberga i brev till sin son Olof Gabriel Hedengren, 1812–1870, som studerade i Uppsala.

Nils Gabriels och Anna-Lisas äldsta dotter Maria Drakenberg har skrivit ned litet barn- och ungdomsminnen.

Ett barnbarn till Maria, Yngve Drakenberg, 1903–1979, hade ett brev från Nils Gabriel till Maria, ett från Anna-Lisa till Maria, ett från Nils Gabriel till Marias make Nils Adalrik Drakenberg, 1828–1892, och ett från Nils Gabriels son Janne till Nils Adalrik.

Allt ovanstående har min pappa Rolf Starbäck, 1903–1980, skrivit av på maskin och delat ut till ”alla möjliga”. Jag vet inte om några original finns kvar och var de i så fall finns.

Jag har gjort avskrifter av pappas avskrifter och sedan fortsatt med originalbrev. När jag absolut inte har kunnat tyda skriften har jag ”dragit till med något” eller utelämnat. Vissa stavfel har jag rättat. I övrigt har jag inte ägnat mig åt historieförfalskning.

Av Inga, 1913–2010, och Nils Drakenberg, 1913–2002, i Lekebergsbro har jag lånat buntar med brev mellan Nils Gabriel och Anna-Lisa och deras sju barn. De flesta skrivna till Maria och Johanna som båda slutade sina dagar på Lekeberga. Jag har även lånat andra brev och almanackor efter bland andra Johanna och Anton Hinnerson, 1827–1901, och Mita Drakenberg, 1882–1967. Tack Inga att du sparat och vårdat så mycket gammalt! Och för att du tog med dig så mycket när du flyttade från Lekeberga. Annars hade allt brunnit upp år 1988.

Av ”Kila-kusinerna” har jag lånat brev som de fått av sin mamma Valborg Roth född Starbäck, 1907–1998, som hon fått av sin makes kusin Lisa Sandin född Liljefors, 1895–1991, och som hon i sin tur fått av sin mamma Marianne Liljefors född Roth, 1872–1953. Av Kila-kusinen Ingrid har jag lånat Stina Roths almanacka från år 1893.

Av Inga-Maj, 1919–1999, och Hjalmar 1918–2008, Hellman, har jag lånat Nils Gabriels syster Ann-Katrins dagböcker.

Även ur min mormors, Sara Roth född Lundbom, 1875–1948, samt ur faster Valborgs, memoarer, har jag skrivit av en del som handlar om ”min familj” m fl. Breven har jag skrivit av hela, hur ointressanta de än kan tyckas vara bitvis. Jag har läst både originalen och avskrifterna så många gånger att jag snart kan dem utantill. Jag har försökt få allt i så riktig ordning som möjligt men har fått gissa och gissa omigen många gånger. Mina egna kommentarer är skrivna i kursiv stil. Jag har haft mycket roligt och blivit mycket bekant med familjen.

Örebro den 4/6 2003

Förord till andraupplagan

Det var min dotter Anna som först tyckte att jag skulle skriva en bok, istället för att skicka skrivmaskinsavskrifter av gamla brev till ”alla möjliga”. Hon gjorde och bekostade min första bok.

Sedan blev det bara maskinskrivna böcker, eftersom jag inte ville ställa till så mycket besvär. Min dotter Lena betalade tryckningen av andra boken. Min son Johan scannade och grejade med alla bilder. Och alla tre hurrade och uppmuntrade mig.

Långt senare tyckte Johan att min första bok skulle ut på nätet.

Eftersom den redan fanns digitalt, så skulle det inte vara alls mycket besvär för honom. Men där bedrog han sig rejält.

Om den skulle ut på nätet, så ville jag ändra på en hel del. Jag har ju hela tiden hittat nya brev som förklarat olika feluppfattningar. Delvis på grund av det, har jag flyttat bitar från min andra bok ”Nils Adalrik och Maria” till ”Nils Gabriel och Anna-Lisa”, samt tvärs om. Jag har hälsat på fler släktingar och lånat fler brev och fler foton och ”nät-boken” har bara växt och växt.

Men nu får det vara bra så här. Stort tack till mina barn för allt, och till Johan särskilt för andraupplagan.

Örebro den 23 maj 2010
Barbro Blixt född Starbäck

Nils Gabriel Roth1792–1885
Anna-Lisa Enhörning1810–1885
deras barn
Magnus1828–1895
Janne1830–1879
Maria Drakenberg1832–1912
Anna1834–1930
Sofie1836–1920
Johanna Hinnerson1840–1892
Stina1843–1901
Magnus Roth
Magnus Roth.
Palestinakarta
av Magnus Roth
Så här såg alla skolkartor ut i min barndom. Gjorda av doktor Magnus Roth som var min morfars farbror vilket jag var mycket stolt över.

Eftersom den ursprungliga boken är på över tvåhundra sidor är den här uppdelad i åtta delar:

  1. 1827–1860
  2. 1861–1864
  3. 1865–1869
  4. 1870–1887
  5. 1888–1895
  6. 1896–1911
  7. 1912–1923
  8. 1924–1930
Eller så kan man gå direkt till: